Hvordan vi jobber

Haus huser flinke folk som elsker å skape, som er trygge i faget og drevne av erfaring. Om du trenger litt hjelp, eller mye, er vi her for å løse noe for målgruppen din og deg.

Det kan være en utfordring, et problem, en forenkling eller forsterking – ofte en kombinasjon.

Vi starter med begynnelsen. Hvem du er, hvorfor du er her og hva målet ditt er.

Noen ganger finner vi svarene sammen. Andre ganger går vi rett til verks – uten å bruke mer tid på møter og kartlegging.

Når vi forstår deg, produktene og tjenestene dine, kan vi ta gode valg som skaper verdi for målgruppen din.

Kartlegging av målgruppen er den viktigste oppgaven vi gjør sammen. Kjenner vi den, kan vi nå fram med budskapet ditt og du kan nå målet du har satt deg.

Vi mener hvert prosjekt er unikt, og at unike prosjekter krever ulike framgangsmåter. Derfor kjører vi ulike metodikker. Men noen trekk står støtt fordi vi vet de fungerer:

Oppstartsmøte

Tidlig og første fase hvor vi ønsker ideer velkommen, kartlegger mål, målgrupper og hvor bedriften står. Dette er en lett variant av workshop-ene våre. Sammen lager vi en plan for framdrift og gjennomføring.

Av og til kan en designsprint 2.0 være den beste måten, ikke minst økonomisk, å jobbe sammen frem mot målet. Her jobber vi sammen i et svært begrenset tidsrom for å finne riktig vei mot riktig mål. Designsprinten bidrar til at du redusererer risikoen når du skal lansere ny nettside, nye produkter eller tjenester, eller skal forbedre det du allerede har.

Produksjon

Sammen med teamet ditt i Haus skapes det som lages skal. Vi tilbyr samarbeid og kontakt i den mengden du ønsker og vi trenger.   

Arbeidsmøter

Underveis har vi arbeidsmøter sammen, med status, gjennomgang og godkjenning av arbeid. Det kan være en 10 minutters prat over skjerm, eller et lengre møte i samme rom.

Ferdigstilling

Nå er vi snart i mål, og arbeidet må klargjøres for målgruppen. Det kan være testfasen i et nettsideprosjekt, et magasin som skal trykkes, et skilt til produksjon eller annonser som skal testkjøres. Haus er totalleverandør, og har en stor bredde i hva vi leverer, se gjerne tjenestene våre her.

Lansering

Arbeidet settes til live, vi feirer og følger med.

Oppfølging

En etterprat med deg og evaluering av statistikk og tilbakemeldinger, gir oss verdifull innsikt i hvilken effekt prosjektet har hatt. Vi ser hva som fungerer og hva som så kan justeres. Tenk at vi har muligheten til å spisse enda mer! Målgruppen og verden endrer seg kontinuerlig, og i endret bruksmønster liker vi å finne forbedringer.     

Ta kontakt om du ønsker en uforpliktende prat om hva vi kan hjelpe deg med!