Bærekraft

Vi tror det er mulig å skape vekst og utvikling uten at det går på bekostning av klima- og miljø, sosial og økonomisk bærekraft. Derfor skal vi alltid jobbe for å være en aktiv pådriver for grønn vekst.

Bare for å ta det først som sist: vi har ikke kommet langt i bærekraftarbeidet vårt. Men vi er i gang, og vi har ambisjoner. Store ambisjoner.

Haus skal være noe mer enn «bare» et kreativt og strategisk byrå. Alt vi gjør skal skape verdi for andre virksomheter, som i sin tur kan gi ringvirkninger i lokalsamfunnet.

Derfor ser vi like gjerne på oss sjøl som et kreativt bygdeutviklingsbyrå.

Med det forplikter vi oss også til å jobbe for verdiskaping i både små bygder og by-bygder. Det i seg selv handler mye om bærekraft. Greier vi å få til lokal, grønn vekst, er vi nemlig på riktig vei for å nå mange av FN sine bærekraftmål.

Norges mest bærekraftige design- digital- og rådgivningsbyrå

Men det stopper ikke der. Vi skal ikke være «bare» et kreativt bygdeutviklingsbyrå med grønt fokus. Vi skal alltid strekke oss etter å være Norges mest bærekraftige byrå.

Det betyr at vi skal jobbe for at verdiskapingen vi jobber for å hjelpe virksomheter med ikke skjer på bekostning av noen av bærekraftdimensjonene, hverken klima- og miljø, sosial eller økonomisk bærekraft.

Hva betyr det for det at vi skal strekke oss etter å bli Norges mest bærekraftige byrå?

Jo, helt overordna handler det om at vi skal jobbe for å gjøre verden litt bedre både for oss som er her i dag – og de som kommer etter oss. Dette er også nedfelt i visjonen vår: Bedre. Sted. Gøy. Sammen.

Mer konkret handler det blant annet om at vi skal hjelpe virksomheter til å ta bærekraftige valg, både gjennom tjenestene og produktene vi leverer, for eksempel som rådgivningspartner og når vi designer, koder og velger hostingtjeneste for nettsiden din.

Det betyr også at vi skal jobbe for at de rundt oss skal ha det bra. Og det betyr at vi skal jobbe for at de som jobber i Haus, både i dag og i morgen, skal ha det bra.

Ikke minst: det betyr at vi ser verdien i alle mennesker, uanhengig av alder, kjønn, legning, etnisitet, utdanning og livserfaring på og utenfor jobb. Og det betyr at vi alltid skal måle og bli bedre år for år. Bare for å nevne noe.

Fire viktige fokusområder for deg

Som en bortimot ren tjenesteleverandør, er det først og fremst to hovedområder der vi har størst påvirkningskraft: det vi selv gjør i det daglige, og hvordan vi kan påvirke kundene våre å ta gode valg.

På bakgrunn av det har vi foreløpig plukket ut fire fokusområder:

 • Vi skal hjelpe kundene våre å ta bærekraftige valg
 • Vi skal velge mest mulig kortreiste og bærekraftfokuserte samarbeidspartnere
 • Vi skal stille grønne krav til kundene våre – uten å bruke pisk og shaming som virkemiddel
 • Vi skal formidle kunnskap om og fremme bærekraftig innovasjon (ikke minst den gode hverdagsinnovasjonen)

Haus lille grønne/dette gjør vi

For å gjøre det enklere for oss å tenke bærekraft i alt vi gjør, og gjøre det tydelig for deg å se hva vi står for, har vi i tillegg laget våre egne bærekraftbud – også kalt «Haus lille grønne».

Dette er de overordna bærekraftbudene våre:

 • Vi hjelper kundene våre å ta bærekraftige valg
 • Vi formidler kunnskap om bærekraft
 • Vi fremmer bærekraftig innovasjon
 • Vi stiller grønne krav til kundene våre
 • Vi støtter og utvikler lokalsamfunn
 • Vi velger bærekraftig og kortreist
 • Vi gjenbruker og resirkulerer
 • Vi jobber for å være en skikkelig god arbeidsplass
 • Vi reiser ikke unødvendig fossilt
 • Vi skal være (blant de) beste på inkludering og likestilling

Ikke så konkret, sier du? Vi stiller selfølgelig langt mer detaljerte krav til oss sjøl enn som så. Disse finner du i Haus lille grønne.

Dette fikk vi (ikke) til i fjor

Som nevnt: vi har ikke kommet langt i arbeidet vårt. Ingen kan gjøre alt. Men alle kan gjøre ganske så mye av både smått og stort.

Som bærekraftentusiaster skulle vi gjerne gjort alt på en gang. Men som gode sparringspartnere som er glade i å ta en strategisk tilnærming til alt vi gjør, vet vi at målene vi setter oss også må være både realistiske og mulige å måle. Det betyr igjen at vi tar noen få, små skritt hvert år, men prøver å velge ut realistiske tiltak der vi har størst mulig påvirkningskraft.

Vi mener også at det er viktig å rapportere på både det vi får til og det vi er dårlige på. Dette er noe av det vi har fått til og ikke fått til i 2021:

 • Antall leverte grønne nettsider (nettsteder med lavt karbonfotavtrykk): 0 (mål: >)
 • Antall bærekraftige innovasjoner (små og store grep) vi har hjulpet kunder med: ikke målt (mål: > 2)
 • Antall sparrings- og rådgivningssamtaler med virksomheter der bærekraft har vært tema: ikke målt (mål: > 3)
 • Andel norske leverandører/samarbeidspartnere: ikke målt (mål: x %)
 • Andel leverandører/samarbeidspartnere fra Innlandet: ikke målt (mål: X %)
 • Andel (nye) kunder som rapporterer på bærekraft og/eller er miljøsertifiserte: ikke målt (mål 2022: x %)
 • Antall sponsede lag og organisasjoner i lokalmiljøene våre: X. (mål:
 • Andel kvinner og menn i eget styre: 0/100 (100 % menn). Mål: 50/50
 • Antall podcastepisoder og fagartikler med bærekraft som hoved- eller deltema: ikke målt (mål: >3)
 • Andel fysiske papirprodukter trykket på miljømerket papir: ikke målt (mål: 100 %)
 • Total reisedistanse med fossile transportmiddel: ikke målt (mål: < 600 km)
 • Total mengde EE-avfall ikke levert til gjenvinning: ikke målt (mål: 0 kg)
 • Antall fullt brukbare PCer, mobiltelefoner, møbler og annet kontorutstyr levert til gjenbruk i skoler eller lag/organisasjoner: ikke målt (mål: n/a)

Dette er målet vårt i 2022

 • Andel norske leverandører/samarbeidspartnere: ikke målt (mål: x %)
 • Andel leverandører/samarbeidspartnere fra Innlandet: ikke målt (mål: X %)
 • Andel (nye) kunder som rapporterer på bærekraft og/eller er miljøsertifiserte: ikke målt (mål 2022: x %)
 • Antall leverte grønne nettsider (nettsteder med lavt karbonfotavtrykk): 0 (mål: > 3 ???)
 • Antall bærekraftige innovasjoner (små og store grep) vi har hjulpet kunder med: ikke målt (mål: > 2)
 • Antall sparrings- og rådgivningssamtaler med virksomheter der bærekraft har vært tema: ikke målt (mål: > 3)
 • Antall sponsede lag og organisasjoner i lokalmiljøene våre: X. (mål:
 • Andel kvinner og menn i eget styre: 0/100 (100 % menn). Mål: 50/50
 • Antall podcastepisoder og fagartikler med bærekraft som hoved- eller deltema: ikke målt (mål: >2)
 • Andel fysiske papirprodukter trykket på miljømerket papir: ikke målt (mål: 100 %)
 • Total reisedistanse med fossile transportmiddel: ikke målt (mål: < 600 km)
 • Total mengde EE-avfall ikke levert til gjenvinning: ikke målt (mål: 0 kg)
 • Antall fullt brukbare PCer, mobiltelefoner, møbler og annet kontorutstyr levert til gjenbruk i skoler eller lag/organisasjoner: ikke målt (mål: n/a)
 • Antall grønne nettsider (nettsteder med lavt karbonfotavtrykk) levert: 1
 • Andel miljøsertifiserte leverandører (Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS): 50 %
 • Andel miljøsertifiserte kunder (Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS): 50 %
 • Andel kvinner og menn i eget styre: 50/50
 • Antall sponsede lag og organisasjoner i Alvdal:
 • Antall sponsede lag og organisasjoner i Skjåk:
 • Arbeidsrelatert sykefravær: 0 %
 • Andel fysiske papirprodukter trykket på miljømerket papir: 100 %
 • Total reisedistanse med fossile transportmiddel: km (en reduksjon på x%

Er det noe du savner i beskrivelsen vår? Vi er glade for alle innspill som kan hjelpe oss med å bli enda mer bærekraftige – selv den dagen vi stolt kan titulere oss sjøl som Norges mest bærekraftige byrå.

Hjelp oss å bli en mer bærekraftig virksomhet