Haus lille grønne

Vår egen lille, grønne håndbok som skal hjelpe oss å gjøre verden et litt bedre sted.

Bare for å ha sagt det først som sist: dette er ikke bærekraftrapporten vår. Den jobber vi fremdeles med. Haus Lille Grønne er derimot vår egen håndbok med et sett leveregler som vi har forpliktet oss å jobbe etter, og som kan hjelpe oss når vi konkretiserer bærekraftmålene våre.

Kanskje den kan være til inspirasjon for deg også?

 1. Vi gjenbruker og resirkulerer ♻
  Vi har trua på at det finnes et liv etter døden for datautstyret vårt. Og vi har trua på at det går an å redusere restavfallsmengden vår fra år til år
  1. 100 % av elektronikk- og datautstyr som vi ikke har bruk for lenger, skal enten gis bort til frivillige organisasjoner/skoler, selges eller leveres til resirkulering
  2. Vi sorterer alt avfall i henhold til avfallsfraksjonene der vi holder til
 2. Vi jobber for et skikkelig godt arbeidsmiljø ?
  1. Vi skal ha 0 % arbeidsrelatert fravær
  2. Vi har nulltoleranse for mobbing
  3. Vi samarbeider og har det moro sammen på jobb
  4. Fysisk aktivitet er godt for kropp og hjerne. Derfor trener vi både i og utenfor arbeidstida vår
  5. God lønn, rettferdig bonusordning, aksjeprogram
  6. Månedlige utviklingssamtaler
  7. Fornøydhetsscore på minimum 80 %
  8. Vi har en årlig “forbudt å snakke om jobben-tur» sammen
  9. Vi skal ha faglige inspirasjonsturer sammen minst en gang i året
  10. Vi driver jevnlig kompetanseutvikling for alle som ønsker det
  11. Mennesker har ulike behov i ulike livsfaser, og har ulike forutsetninger for hvordan de yter best. Derfor er vi en fleksibel arbeidsplass som legger til rette for ulike måter å jobbe på – både når det gjelder tid, sted og antall arbeidsdager i uka
  12. Vi vet at mange setter pris på å få lov til å roe ned i viktige høytider. Derfor har alle hos Haus betalt fri både jul og påske
 3. Vi støtter og utvikler lokalsamfunn ?
  Vi skal være en bygdeutvikler som jobber for økt verdiskaping i små og store lokalsamfunn.
  1. Vi prioriterer alltid oppdrag fra virksomheter som kan utvikle lokalsamfunnet som helhet
  2. Vi samarbeider med lokale bedrifter
  3. Vi sponser lokale lag og organisasjoner der vi holder til – spesielt de som bidrar i en eller flere av bærekraftdimensjonene
  4. Vi sponser årlig elevbedrifter som har bærekraftfokus med rådgivnings- eller designtimer
  5. Vi gir hvert år bort inntil fire timer fra hver ansatt som kan brukes på lokale bærekrafttiltak, for eksempel ryddedugnader eller tiltak i regi av frivillige som er til glede for lokalsamfunn
 4. Vi velger så bærekraftig og kortreist som mulig ?
  Kortreiste leveranser er bra både for klima- og miljødimensjonen og den sosiale dimensjonen av bærekraft.
  1. Vi velger alltid lokale leverandører og samarbeidspartnere når vi kan
  2. Vi prioriterer leverandører som leverer på bærekraft foran leverandører som ikke kan dokumentere innsats og resultat
  3. Norsk og bærekraftig produksjon
 5. Vi hjelper kundene å ta bærekraftige valg ?
  1. Nettsider levert av oss skal alltid hostes på norske servere, drevet av ren, fornybar energi
  2. Vi jobber for å levere flest mulig grønne nettsider med lavt karbonfotavtrykk
  3. Vi oppfordrer kundene våre til å velge fysiske produkter av resirkulert og resirkulerbart materiale produsert av underleverandører som leverer på FNs bærekraftsmål
  4. Vi har en prispolitikk som skal forfordele norske trykkerier med lavt karbonfotavtrykk
  5. Vi skal ha kompetanse til å være en sparringspartner i deler av prosessen for bedrifter som vil jobbe målrettet med bærekraftig produkt- og tjenesteinnovasjon
 6. Vi reiser ikke unødvendig fossilt ?
  1. Alle firmabiler skal være elbiler
  2. Vi reiser alltid med sykkel, buss, tog, eller andre ikke-fossile kjøretøy når det er mulig, og vi måler antall kjørte kilometer med fossilbil på arbeidsreiser og til/fra hjem/jobb
 7. Vi jobber for likestilling og inkludering ?‍?  
  He,she, it eller is er ett fett for oss. Alle mennesker er like mye verdt, og alle har noe bra å bidra med – uavhengig av kjønn, alder, legning, etnisitet, utdanningsnivå, sykdommer, plager og livserfaring.
  1. Vi ser potensialet i mennesker med hullete CV og tøff livserfaring
  2. Vi arbeider for å få en størst mulig bredde av bra folk med både kort og lang utdanning, lang jobberfaring, null jobberfaring og høy eller lav alder
  3. Vi skal ha minimum 50 % kvinneandel i styret
 8. Vi stiller grønne krav til kundene våre ?
  Som bygdeutvikler vet vi at bærekraft er essensielt for utvikling av lokalsamfunnet vårt. Derfor skal vi prioritere virksomheter som fokuserer på grønn vekst foran bedrifter som er tuftet på grå vekst.
  1. Vi prioriterer virksomheter som kan vise til bærekraftresultat, og at de jobber aktivt mot konkrete bærekraftmål
  2. Vi sier nei til oppdrag fra kunder som har en forretningsmodell vi mener bryter klart med FN sine bærekraftmål
  3. Vi hjelper kundene våre å kommunisere ærlig og redelig rundt bærekraftarbeidet sitt, slik at de unngår å drive med bevisst eller ubevisst grønnvasking
 9. Vi formidler kunnskap om bærekraft ??‍?
  Vi skal formidle kunnskap om hvordan virksomheter kan oppnå større verdiskaping ved å jobbe med bærekraft. Dette gjør vi i møter med kunder, fagartikler, podcast og foredrag.
 10. Vi fremmer bærekraftig innovasjon ?
  Vi skal være en aktiv sparringspartner, rådgiver og pådriver for at virksomheter får en kultur for å jobbe med bærekraftig innovasjon – både de små hverdagsinnovasjonene, og de større innovasjonsprosessene som kan ende i nye forretningsmodeller.
7 av de ansatte i haus byrå
Haus Lille Grønne er rettesnoren til de ansatte i Haus (Hege Cecilie Abelson var i mammaperm da bildet ble tatt).