Hvorfor bruke ressurser på en profesjonell årsrapport?

Hvorfor bruke tid og penger på å utforme en profesjonell årsrapport som er godt designet når du i utgangspunktet kan levere et tettskrevet Word-dokument? Det handler først og fremst om to ord: kommunikasjon og omdømme.

profesjonell årsrapport laget til en kommune

Årsrapport. Årsmelding. Årsberetning. Vi skal ikke si så mye om begrepene her, annet enn at innholdet i en årsrapport er regulert av regnskapsloven.

Det som ikke er regulert av lovverket, noe som kanskje er litt synd, er hvordan årsrapporten er utformet. For i utgangspunktet er det tilstrekkelig å levere ei blekke med side opp og side ned med bare tekst og tall så lenge du har med den informasjonen som lovverket har definert må være med.

Men sannheten er at form og presentasjon er helt essensielt for å unngå at årsrapporten ikke blir lest og i beste fall havner i skuffen i stedet for i makuleringsmaskinen.

Du kan tenke med deg selv: blir leselysten din trigget når du får 24 tettskrevne A4-sider med tall og tekst i Times New Roman som i beste fall er «krydret» med med et søylediagram laget i Word? Eller kanskje det frister mer med en årsrapport som har et profesjonelt visuelt design med god tekst, godt med luft, og der fakta og tall er gjort enkle å finne fram til ved hjelp av god formgivning og god historiefortelling?

Derfor bør du lage en profesjonell årsrapport

Da er vi med en gang også inne på hvorfor virksomheter bør bruke både tid og penger på en profesjonell årsrapport. Dette er de viktigste grunnene:

  • Årsrapporten kan brukes til å presentere «kjedelige» tall på en forståelig måte
  • Den kan være med å forme hvilken oppfatning folk har av bedriften/organisasjonen
  • En profesjonelt designet årsrapport kan gjøre det enklere å få omtale i media
  • En godt designet rapport kan fungere som et godt kommunikasjonsverktøy
  • En profesjonelt utformet årsrapport gjør det enklere å få fram både det viktigste fra året som gikk, og planer som ligger fram i tid
profesjonell årsrapport laget til en kommune

Det handler altså om blant annet lesbarhet, kommunikasjon, potensielle omdømme- og PR-effekter og, og i sum er alt dette noe som bidrar til at du når lettere ut til investorer, samarbeidspartnere, ansatte og andre viktige interessenter.

Hva er en proff rapport

Men hva er egentlig en «profesjonell» årsrapport? Her har du noen tips du kan ta med deg på veien neste gang du skal utarbeide en rapport som når fram til målgruppen:

God planlegging er viktig. Det er ofte mange som skal levere innhold til årsrapporten. Start gjerne med årsrapporten opptil et halvt år før den skal publiseres.

Sørg også for ha fokus på målgruppene for rapporten både når du skriver og former innholdet. Gi gode og enkle leseropplevelser med blant annet sitat og korte tekster i rapporten, og bruk gjerne historiefortelling for å få fram det viktigste fra året som rapporten skal gjenspeile.

Rapporten kan med fordel være tilgjengelig både som papirutgave og en egen digital versjon. Her ser du to eksempler på hvordan det kan løses digitalt og fysisk:

Husk at den helhetlige løsningen er viktig, og med en konseptuell løsning på det grafiske har du et godt grunnlag for å levere et tydelig budskap som vil være med å underbygge merkevaren til virksomheten eller organisasjonen.

Lyst til ta en prat om hvordan du kan kommunisere planer og resultat på en god måte?

Ta en prat om den neste årsrapporten din