Hva er universell utforming av nettsider?

Fra 1. januar 2021 må alle nettsider være universelt utformet. Men hva er universell utforming av nettsider, og hva betyr det for deg?

Fra 2021 må alle norske nettsteder følge kravene om universell utforming, uansett om nettsiden er ny eller gammel.

Alle nye nettsider, eller nettsider som har fått nytt design etter 1. juli 2014, må følge lovpålagte krav om universell utforming (UU).

Fra 2021 må alle norske nettsteder følge kravene, uansett om nettsiden er ny eller gammel.

Dette er de viktigste kravene

Forskriften om universell utforming er delt inn i to grupper:

 • Lovpålagte minimumskrav
 • Anbefalte ikke lovpålagte krav

Minimumskravene er basert på standarden WCAG 2.0, som er et sett med 61 suksesskriterer. En universelt utformet nettside må oppfylle minst 35 av disse minimumskravene. For offentlige nettsteder, er kravene enda strengere fra 1. februar 2023. Da innføres nemlig den oppdaterte WCAG 2.1-standarden.

Dette er noen av kravene som stilles til en universelt utformet nettside etter WCAG 2.0-standarden:

 • Kontrastforholdet mellom tekst og bakgrunn skal være minst 4,5:1
 • Du må bruke såkalt alternativ tekst i alle bilder
 • Alle lenker må være meningsbærende («Les mer» er ikke lov)
 • Alle lenker skal se ut som en lenke, og være markert med mer enn farge
 • Dersom du bruker video på nettsiden, skal du alltid tilby bruker teksting av videoen
 • Det skal være mulig å forstørre teksten til minst 200 % uten innholdstap
 • Alle skjema må være korrekt kodet
 • Alt innhold på en side må presenteres i en meningsfull rekkefølge

Hvem må følge kravene?

I prinsippet må alle som har en nettside følge de kravene om universell utforming.

Dette betyr at både store konsern med tusenvis av ansatte, offentlige etater, små bedrifter med bare noen få ansatte, lag og organisasjoner må følge kravene.

Størrelse eller omsetning har ingen betydning. Det har heller ikke noe å si om nettsiden din bare er ment bare for bilverksteder eller mennesker som er interessert i birøkting.

Det finnes enkelte unntak, blant annet for bedriftsinterne løsninger som for eksempel intranett. Det er også mulig å søke om midlertidig dispensasjon, men da må det være «særlig tungtveiende grunner» som for eksempel personvernhensyn som er begrunnelsen for dispensasjonssøknaden.

Hvem har ansvaret for at nettsiden er universelt utformet?

Det er bedriften eller organisasjonen selv som har ansvaret for at reglene blir fulgt.

Dette betyr at dersom du får tilsyn fra Difi, og det avdekkes feil eller mangler i forhold til kravene, er det du som bedrift som har ansvaret for at manglene blir utbedret.

Som leverandør av nettsider må vi likevel påpeke at vi mener at alle leverandører har et moralsk ansvar for å informere alle kunder om universell utforming, og arbeide for at flest mulig av kundene vil ha en universelt utformet nettside.

Hva skjer dersom du ikke følger kravene?

Difi sitt tilsynsorgan har kontinuerlig kontroll av norske nettsider. Dersom en kontroll avdekker at nettsiden ikke oppfyller kravene, er det to ting som kan skje:

 • Du får pålegg om å rette opp manglene
 • Du får en frist for når manglene må være rettet

Dersom feil og mangler ikke blir rettet, risikerer du å få dagbøter.

Alle tilsynsrapportene blir publisert på Difi sin nettside, og er offentlig tilgjengelig for alle som vil lese rapportene.

Les også: Derfor er det viktig at nettstedet ditt er universelt utformet

Universell utforming av nettsider er bra for kunden din. Det som er bra for kunden din, er bra for bedriften din.

Det er slettes ikke sikkert at det koster all verden å få nettsiden din universelt utformet heller. Haus Byrå har rådgivere som er skolert på universell utforming av nettsider, og som kan hjelpe deg med å unngå bøter fordi du ikke følger kravene.

Få hjelp og råd om universell utforming

Fra 2021 må alle norske nettsteder følge kravene om universell utforming, uansett om nettsiden er ny eller gammel.