Hva bør en kravspesifikasjon for en nettside inneholde?

Er en god kravspesifikasjon for et nettstedsprosjekt bør inneholde blant annet målbeskrivelser, tekniske og funksjonelle krav. Det er også flere andre elementer som bør beskrives.

illustrasjon sjekkliste for kravspesifikasjon for nettside

En god kravspesifikasjon for et nettstedsprosjekt bidrar til at du når de målene du har satt deg for nettstedet, får det produktet du forventer å få – til den prisen og kvaliteten som du skal ha. Den er også et godt verktøy når du skal innhente tilbud fra ulike webleverandører.

Dette bør en kravspesifikasjon ha

Men hva bør en god kravspesifikasjon for en nettside inneholde? Dette varierer fra virksomhet til virksomhet og prosjekt til prosjekt, men dette er noen overordna punkt som bør være med i en kravspek:

 • Informasjon om organisasjonen eller virksomheten som skal ha nettsiden
 • Mål: både brukermål og bedriftsmål
 • Målgruppe for nettstedet
 • Universell utforming
 • Krav til funksjonalitet
 • Tekniske krav
 • Integrasjonskrav
 • Budsjett
 • Andre krav og ønsker

Informasjon om virksomheten

Her forteller du kort hva bedriften eller organisasjonen gjør, hvilke markeder dere har, hvem som er de viktigste konkurrentene, og om dere fokuserer mest B2C eller B2B. Det kan også være nyttig med ren faktainformasjon om antall ansatte, omsetning og en kort historikk.

Målbeskrivelse

Detaljer rundt mål blir ofte kartlagt litt seinere i prosessen, men det er likevel nyttig å ha med en beskrivelse i kravspek for å kunne utarbeide et godt nettstedskonsept. Det er to overordna mål som bør beskrives i kravspesifikasjonen: brukermål og virksomhet/organisasjonsmål.

Les også: Kravspesifikasjon for nettside: hva, hvorfor og hvordan

Brukermål dreier seg om hva målgruppa di kommer til nettsiden for å gjøre, for eksempel finne informasjon, kjøpe et produkt, eller ta kontakt.

Virksomhet/organisasjonsmål dreier seg om hva målet med å ha en nettside er, for eksempel å få flere leads eller økt salg av produktene dine.

Målgruppe

Detaljer rundt målgruppen kan det også være nødvendig å konkretisere når nettstedsprosjektet er i gang, men en generell beskrivelse er nyttig å ha med. Her kan du med fordel si noe om du ønsker å nå ut til bedrifts- eller privatmarkedet, hvor i verden (eller hvor i landet) målgruppen befinner seg, alder og eventuelt hvilken bransje som er viktigst for deg hvis du jobber B2B.

Universell utforming

Universell utforming av nettstedet burde være en no-brainer i dag, men i og med at mange nettsideleverandører ikke leverer på dette, er det lurt å ha det med i kravspesifikasjonen.

Universell utforming er viktig både med tanke på at du inkluderer flest mulig brukergrupper, samt kan få bedre Google-synlighet. Universell utforming er også lovpålagt.

Ta gjerne med om du ønsker universell utforming ut over minstekravene, samt hvilken standard som skal gjelde (WCAG 2.0 eller 2.1).

Funksjonalitet

Kravspesifikasjonen for det nye nettstedet ditt bør ha en så komplett oversikt over ønsket funksjonalitet som mulig.

Nettsidefunksjonalitet kan handle om så mye, men vanlige eksempler er søkefunksjon, bestillings- og betalingsløsning, kontaktskjema, mulighet for å overstyre metabeskrivelse, støtte for flere språk, chat og løsning for samtykkehåndtering.

Tekniske krav

Tekniske krav kan også være så mangt. Krav til lastetid er vanlig å si noe om, men det kan også gå på tekniske krav for innholdet som skal inn på nettstedet. Eksempel på sistnevnte kan være krav til filtype, filstørrelse og andre faktorer for bildeoptimalisering.

Krav om oppetid og responstid på server er også eksempel på tekniske krav.

Integrasjonskrav

For enkelte, spesielt litt større bedrifter, kan det være nyttig å ha integrasjoner mellom nettsted og ERP- eller CRM-systemer.

Også mindre nettsteder, for eksempel nettbutikker, kan ha nytte av integrasjon mot regnskap- og lagerstyringsystemer for å effektivisere interne arbeidsrutiner.

Enkle integrasjoner mot eksisterende analyseverktøy og bookingløsninger er også eksempel på integrasjoner.

Budsjett

Dette er et vanskelig punkt. Det vil være helt umulig å treffe helt eksakt før en har gått nøye gjennom kravspesifikasjonen, men likevel er det en fordel om du kan si i alle fall litt generelt om hvilke budsjettrammer du har.

Det kan nemlig hjelpe leverandørene til å velge riktig verktøy og metoder for å imøtekomme kravene dine best mulig, i tillegg til at det er et godt utgangspunkt for å ta en videre dialog dersom det viser seg at det ikke er mulig å imøtekomme de ulike kravene i forhold til ønsket budsjett.

Krav til leverandør

I en del prosjekter er det også vanlig å stille krav til leverandør. Her kan for eksempel størrelse (antall ansatte) være relevant med tanke på backup ved fravær. Likeens responstid ved behov for hjelp i og utenfor normal arbeidstid. Miljøkrav til underleverandør kan også være relevant

Andre krav og ønsker

Forslaget du har fått nå til kravspesifikasjon for nettsider er på ingen måte komplett. Det kan være flere andre krav og ønsker som er relevante. Dette er noe av det som kan være relevant å ta med i tillegg:

 • Synlighetskrav: er det ønskelig at deler av nettstedet skal optimaliseres mot bestemte søkeord?
 • Har du krav til grønn hosting, eller estimert CO2-utslipp/grønne nettsider?
 • Er det andre juridiske krav enn universell utforming som skal overholdes ved publisering?
 • Krav til filstruktur
 • Krav til URL-struktur
 • Krav til ev redirects fra tidligere publisert innhold/nettside
 • Eksempler på nettsider i tilsvarende bransjer som du synes der og fungerer bra
 • Krav til content inventory/innholdsoversikt ved overlevering
 • Har du en eksisterende visuell identitet som leverandøren kan ta utgangspunkt i ved visuell utforming?

I tillegg kan du gjerne si noe om ønsket publiseringstidspunkt, og ikke minst: det må avklares hvem som skal levere innhold – både når det gjelder tekst, bilder og eventuell video.

Ønsker du hjelp til å utforme en god kravspesifikasjon for nettstedsprosjektet? Fagfolka i Haus kan være med deg i prosessen, slik at du får den nettsiden du ønsker å få – uten for store overraskelser underveis.

Ta en prat om kravspesifikasjon for nettsideprosjektet ditt

illustrasjon sjekkliste for kravspesifikasjon for nettside