Kravspesifikasjon for nettside: hva, hvorfor og hvordan?

Planer om ny nettside? En god kravspesifikasjon hjelper deg å få mest mulig igjen for investeringen din.

illustrasjon av fire personer som lager kravspesifikasjon for nettside

Har virksomheten eller organisasjonen som du jobber i planer om ny nettside? Eller kanskje dere ønsker å redesigne nettstedet for å friske opp det dere har fra før, og få den til å funke enda bedre for dere og den målgruppen dere har?

Det er en ting som er helt avgjørende for at dere skal få en best mulig pris for den nye nettsiden, og ikke minst et best mulig resultat etter at jobben er gjort, nemlig en god kravspesifikasjon.

Men hva er en kravspek for et nettsted? Hvorfor bør du ha det, og hva bør den inneholde? Alt dette får du svar på i denne artikkelen.

Hva er en kravspesifikasjon?

Før vi ser på hvorfor en god pris på en webside er avhengig av en detaljert kravspek, må vi kort innom hva det er vi prater om.

En kravspesifikasjon for et nettsted er en tydelig beskrivelse der du spesifiserer hva den nye nettsiden skal oppfylle av ulike krav som feks funksjonalitet, integrasjoner med andre systemer, oppetid, og mye mye mer.

Hvorfor kravspesifikasjon for et nytt nettsted?

Overordnet er det viktigste at du skal få et resultat som speiler den investeringen som er gjort for det nye nettstedet. Eller for å si det på godt norsk: få mest mulig bæng for d bøkks.

Men det er flere andre fordeler med å utarbeide en god kravspesifikasjon for et nettsted:

 • Du får mer sammenlignbare tilbud fra nettsideleverandørene du ber om tilbud fra
 • Det blir enklere å velge riktig leverandør
 • Det blir enklere å planlegge for hvilket innhold som skal inn på nettstedet
 • Du slipper for mange overraskelser underveis i prosjektet
 • Det reduserer risikoen for forsinkelser
 • Det reduserer risikoen for kostnadsoverskridelser
 • Det bidrar til at du får et nettsted som oppfyller lovpålagte krav til universell utforming og andre juridiske og bransjespesifikke krav

Hvis du ikke har en god nok kravspesifikasjon når du ber om tilbud på ny nettside, vil det dessverre være enkelte nettsideleverandører som sier «det koster fra kroner X», og så løper kostnadene løpsk så fort prosjektet er i gang.

Eller enda verre: har du en dårlig kravspesifikasjon, og får ett tilbud på for eksempel 65 000 kroner og et annet på 165 000 kroner, er det lett å velge det som på papiret ser rimeligst ut.

Forskjellen på hva som er inkludert i de ulike tilbudene kan derimot svært stor, for eksempel hvis leverandøren som på papiret ser ut til å ha høyest pris allerede tar hensyn til formelle og lovpålagte krav til universell utforming, og den andre tilbyderen ikke tar hensyn til dette i det hele tatt (tro meg: det finnes nok av eksempler på sistnevnte).

Les også: derfor bør du ha en universelt utformet nettside

Kort sagt: det er fort gjort å ende opp med å velge leverandør på feil beslutningsgrunnlag fordi du har fått to tilbud som i realiteten er to temmelig ulike produkter.

Hva bør en en kravspek for et nettsted inneholde?

Hva en kravspesifikasjon for et nettstedsprosjekt bør inneholde, varierer fra bedrift til bedrift. Men her er i alle fall noen innspill til hva du bør vurdere å ta med når du skal utarbeide en beskrivelse av kravene.

 • Informasjon om virksomheten/organisasjonen
 • Bedriftsmål og brukermål/brukerscenarier for nettstedet (kan også defineres som en del av oppstartsmøtet)
 • Målgruppebeskrivelse
 • Funksjons- og tekniske krav
 • Tanker om sidestruktur og innhold
 • Andre krav og ønsker
 • Ønske om lanseringstidspunkt
 • Budsjett

Husk også at seriøse leverandører med formell kompetanse på web skal kunne hjelpe deg med å utarbeide en god spek.

I det første punktet, informasjon om virksomheten, kommer du med nyttig bakgrunnsinformasjon for den eller de som skal bidra inn i nettsideprosjektet.Her forteller du litt om virksomheten i form av en kort historikk, fakta som antall ansatte, omsetning, produkter/tjenester og hvilke markeder dere opererer i. Du kan gjerne nevne de viktigste konkurrentene dine også.

En seriøs webleverandør skal også ha kompetanse til å hjelpe deg med detaljutformingen av en kravspesifikasjon

#HAUSTIPS

Bedriftsmål og brukermål: dette handler om å kartlegge både hva som er målet med å ha et nettsted, og hva som er målgruppen/brukeren sitt mål med å besøke nettsiden. Begge mål må oppfylles for nettstedet skal bli virkelig bra, og jo mer bruker- og virksomhetsmål krysser hverandre – jo enklere er det å få et virkelig bra sluttresultat. Eksempel på virksomhet/organisasjonsmål kan gå på omsetningsmål, merkevaremål, mål om å besparelser – for eksempel ved at potensielle kunder finner informasjon selv i stedet for å måtte ringe til kundesenteret ditt. Brukerscenarier og bedriftsmål er noe som også kan konkretiseres som en del av oppstarten av webprosjektet.

Målgruppebeskrivelse: Her trenger du ikke gå helt ned i detalj på personasnivå i første omgang, men du bør i alle fall si noe om du ønsker å fokusere mest på potensielle/nye kunder, eller de kundene du har i dag. Hvor de holder til (geografi), bransje (hvis du jobber B2B) er også nyttig å ha.

Funksjons- og tekniske krav handler om å beskrive hvilke funksjoner du trenger, og hvilke tekniske krav du stiller. Eksempel kan være krav til søkefunksjon, kontaktskjema, chatfunksjon, bestillingsfunksjonalitet/nettbutikk, betalingsløsning, krav til lastetid, personvern og støtte for flere språk. Krav om integrasjon mot andre systemer, for eksempel mot regnskapssystem, ERP-system eller CRM-funksjon er også noe som må spesifiseres. Tekniske krav kan være vanskelig å spesifisere på detaljnivå, så sparr gjerne med fagfolk på web for å kartlegge behovet her.

illustrasjon av personer som arbeider med kravspesifikasjon for nettsted.
En god kravspesifikasjon gjør det lettere å lykkes med det nye nettstedet.

Tanker om sidestruktur og innhold trenger ikke å detaljplanlegges i en kravspesifikasjon, for begge deler blir gjerne konkretisert litt seinere i prosessen. Likevel er det lurt å dele i alle fall noen ideer om innhold og struktur, slik at de som skal forme tilbudet kan gi en så eksakt pris som mulig.

Andre krav og ønsker som er relevant å ta med i kravspesifikasjonen, er blant annet konkrete ønsker om søkemotorsynlighet, mulighet til å overstyre metabeskrivelser i publiseringsløsningen, statistikk- og analyseverktøy, tekniske og kvalitetsmessige krav til bilder, tekst og annet innhold og eksempler på nettsider du liker. Hvem som skal levere innhold må også avklares i kravspesifikasjonen for at du skal få riktig pris på nettsiden.

Les også: Hva er en god nettside?

Lanseringstidspunktet er vanskelig å låse før alt av prosjektdetaljer er på plass, men kravspesifikasjonen kan med fordel inneholde ønske om når prosjektet skal starte og når du ønsker at det skal være ferdigstilt.

Budsjett er noe som mange kvier seg for å oppgi, eller synes det er vanskelig å ha noen formening om. Men om du har noen tanker om hvor mye du ønsker å investere i nettstedsprosjektet, vil det være til stor hjelp når leverandøren skal se på valg av løsninger i forhold til det som står ellers i kravspesifikasjonen. Det er også et fint utgangspunkt for videre dialog om eventuelle behov for å justere budsjettet eller se på alternative løsninger.

Leverte leverandøren på kravspesifikasjonen?

En god kravspesifikasjon er med andre ord et viktig verktøy for å sikre at en ny nettside tilfredsstiller kravene til både den som er eier av nettstedet og den som skal utvikle nettsiden. Den bidrar også til at prosessen blir både tids- og kostnadseffektiv.

Husk også å sjekke at leverandøren du ender opp med å velge faktisk leverer i henhold til det du har spesifisert.

Haus har lang erfaring og solid kompetanse på design av nettsider som oppfyller kravspesifikasjoner, og kan hjelpe deg med å lykkes med nettsideprosjektet:

Få hjelp til å lykkes med nettstedet ditt