Derfor droppet vi Facebook som markedsføringskanal

Sorry, Facebook! Forholdet vårt var ikke ment to be. Vi har det best hver for oss, så la oss gå hvert til vårt og finne på noe bedre å bruke tiden på.

illustrasjon slår opp med facebook

Vi har dumpet Facebook. Beint fram tatt et valg om å slutte å bruke Facebook som markedsføringskanal for bedriften vår. Kanskje noe å tenke på for deg også?

For ordens skyld: vi har ikke droppet alle Meta-produktene, og har heller ikke fjernet den eksisterende Facebook-siden. I alle fall ikke ennå. Det er, enn så lenge, mulig å kontakte oss på Facebook.

Vi er også inneforstått med at vi, i alle fall på kort sikt, går glipp av blant annet noe oppmerksomhet fra målgruppene våre og noe redusert trafikk til nettsiden vår. Men etter grundige runder rundt bordet og faglige vurderinger, har vi altså valgt å slå opp med Facebook.

Derfor dropper vi Facebook

Dette er de viktigste grunnene til at vi har valgt å kutte ut Facebook:

  • Shady personvern. Målgruppa vår betaler en høy pris i form av å gi bort persondata for å bruke Facebook gratis. Kanskje vi tar bedre vare på kundene våre ved å la være å bruke kanalen? Med manglende datautvekslingsavtale mellom EU og USA er det heller ikke det juridiske 100 % avklart.
  • Flere bruker Facebook mindre. Daglig bruksfrekvens har over tid vært på vei nedover, og da mest blant de yngste. Vi tror rett og slett ikke at Facebook nødvendigvis er stedet vi når målgruppa vår best framover.
  • Vi ønsker å bruke mer tid i kanalene vi eier sjøl. Du eier ikke Facebook-siden din selv. Og du veit aldri hva eierne gjør fra en dag til en annen. Dette gjelder også andre sosiale medier og andre markedsføringskanaler vi ikke har eierskap til. Derfor ønsker vi å bruke mer tid på nettsiden vår, fagbloggen, podcasten, nyhetsbrevet, analoge flater og andre kanaler vi har full kontroll på. Hovedregelen vår er minimum 80 % på eide kanaler og max 20 % i leide.
  • Ørlitegrann plattformskepsis. Vi ønsker at vi alle sammen skal bruke mindre tid på Facebook. Dette handler om alle oss mennesker. Bør vi egentlig bruke så mye tid på Facebook og overlate til Meta (selskapet bak Facebook) å bestemme mye av det vi ser av innhold? Er det bra å scrolle bort så mye av tiden vår? Litt scrolling er ålreit, men vi synes at Facebook er en av flere kanaler vi med fordel kan bruke mindre tid på.
  • Ressurser. Vi har ikke ubegrenset av tid og penger. Derfor ønsker vi å bruke mest mulig tid på de kanalene vi har størst tru på.

Det dukket opp flere gode argumenter for og mot når vi gjorde vurderingene også. Vi kunne nevnt at vi over tid har sett en stadig større bevissthet blant mange mennesker når det gjelder personvern. Vi kunne nevnt at vi ser en bevissthet i enkelte ungdomsgrupperinger når det gjelder de mest suspekte og hjernedøde algoritme-føkka appene (til og med 17-åringen i heimen har droppa TikTok av denne grunnen). Lista er lang, men dette er de vi la mest vekt på når vi skulle bestemme oss.

Hva bør andre virksomheter gjøre?

Vi sier ikke at alle private og offentlige virksomheter må gjøre det samme som oss. Men vi anbefaler i alle fall at du tar en grundig gjennomgang av alle kontaktpunktene du har med målgruppene dine med jevne mellomrom.

I en slik kanalgjennomgang kan det være et godt råd å gjøre følgende:

Ha 80/20-regelen vår i bakhodet under vurderingen. Ta utgangspunkt i overordna misjon, visjon og overordna strategi(er) – se om planverket der er på plass. Vurder i hvilken grad målgruppene dine er i de ulike kanalene du bruker i dag.

Deretter bør du gjøre en personvernvurdering (i hvilken grad overholder du gjeldende personvernregler ved å bruke ulike kanaler), og se også litt på brukerutviklingen i de ulike kanalene, samt selvfølgelig på hvilke ressurser du har tilgjengelig både internt og eksternt.

Lyst til å vite mer om hvorfor vi har gjort som vi har gjort, og kanskje selv få hjelp til å ta en gjennomgang av dine egne kanaler?

Få hjelp av fagfolka i Haus til å vurdere hvilke kanaler du bør bruke

illustrasjon slår opp med facebook