«Grønn» virksomhet? Gjør en innholdsrevisjon nå!

Omtaler du virksomheten din som «grønn» eller «bærekraftig»? Da bør du sørge for å revidere innholdet ditt med jevne mellomrom.

illustrasjon av personer som går gjennom innhold

Hvor god kontroll har du egentlig på innholdet ditt?

Når sist gikk du gjennom nettsidetekstene dine eller firmabrosjyren du fikk produsert i 2018?

Og når sist gikk du gjennom fargepaletten og illustrasjonene du bruker på nettsiden, i produktkatalogen eller flyeren din?

Jeg tipper det er en stund siden.

Derfor er det sannsynligvis på tide å gjøre en innholdsrevisjon. Både fordi dette er noe du bør gjøre med jevne mellomrom, og fordi det hjelper deg å unnå å drive med bevisst eller ubevisst grønnvasking.

Påstander i innholdet må dokumenteres

Enkelt forklart: grønnvasking er noe du gjør når du framstår som mer bærekraftig når det gjelder klima eller den sosiale dimensjonen av bærekraft enn det du i realiteten er.

Derfor må det som du påstår, både gjennom tekst, ordbruk og visuelle virkemiddel, kunne dokumenteres.

Sier du at produktet eller tjenesten din er bærekraftig, må du også kunne dokumentere påstanden din.

Dette var den enkle forklaringen. Greia er at hva kunden din oppfatter som grønnvasking er i stadig endring. En setning du brukte for to år siden, og som ikke ble oppfattet som grønnvasking, kan bli sett med helt andre og langt mer kritiske øyne i dag.

I tillegg endres ulike lover og regler rundt grønnvasking også. Eller for å være mer korrekt: regelverket skjerpes med jevne mellomrom.

Lovverket rundt urimelig handelspraksis og villedende markedsføring har du og jeg måtte forholde oss til lenge, men nå blir stadig mer av det som kommer inn under bærekraftkommunikasjon konkretisert i form av innskjerpelser og tydeliggjøring.

Og det er ikke bagateller det er snakk om. EU-kommisjonen kom våren 2022 med et nytt forslag som i praksis betyr at det vil være forbudt å bruke ord som «miljøvennlig» og «eco» uten at du dokumenterer miljøpåstanden din.

Innholdsrevisjonen gir deg økt troverdighet

Farger, bilder og illustrasjoner som gir tydelige assosiasjoner til bærekraft kan du heller ikke bruke uten at du tenker deg om, for samme regelverk gjelder her. Prøver du å gi inntrykk av være miljøvennlig, uten å dokumentere det, får det fort konsekvenser for virksomheten.

En av konsekvensene kan være økonomiske sanksjoner på grunn av lovbrudd. Enda verre: hvis målgruppa di ikke tror på deg når du omtaler virksomheten som «grønn» eller «bærekraftig» i form av tekst eller visuell kommunikasjon, kan du miste kunder.

Dette går du gjennom i en innholdsrevisjon

Hva bør du så gjøre? Ideelt sett bør du gjøre en komplett innholdsrevisjon. Men i og med at det er en grundig prosess som krever at du går temmelig systematisk til verks og gjør helt spesielle vurdering, nøyer vi oss med den enkle varianten som er relatert til grønnvasking:

  • Gå gjennom alt av tekster, formuleringer og ordvalg som er relatert til bærekraft
  • Gå gjennom alt av bilder, logoer, ikoner, illustrasjoner
  • Gå gjennom fargebruk og andre visuelle virkemidler

Se spesielt etter typiske generelle ord eller visuelle elementer som relateres til en eller flere av bærekraftdimensjonene, og sørg for at disse er dokumentert.

Dette bør du gjøre i alle flater, både digitale og analoge. Rydd opp. Skriv om. Bytt ut bilder. Slett innhold.

Og kanskje ekstra viktig, og som en fortsettelse av jobben du har begynt på: benytt anledningen til å starte et systematisk bærekraftarbeid i egen virksomhet.

Lurer du på hvordan du bør gå fram for å forsikre deg om at du er ærlig når du kommuniserer til målgruppene dine gjennom ord, tekst, bilder og fargebruk?

Ta en prat om bærekraftkommunikasjon

illustrasjon av personer som går gjennom innhold