Hva er en visjon?

Du har sikkert sett både en og to fancy visjoner fra store bedrifter, men hva er det egentlig? Og hva er meningen med en visjon? Her får du svaret.

Kvinne som står i fjellet for å illustrere visjon

Uten å gå veldig i dybden: en visjon sier noe helt overordnet om hvor du vil. Et drømmemål. Stedet langt der framme som en bedrift eller organisasjon alltid ønsker å jobbe mot. En retning som gjerne kan brukes som rettesnor når små og store avgjørelser skal tas.

En god visjon bør også bidra til at det blir enklere de som jobber i virksomheten å forstå hvilken retning

Visjon: en ambisiøs rettesnor

Visjonen er større og mindre konkret enn for eksempel rene omsetningsmål. Den bør være såpass ambisiøs at den alltid er noe å strekke seg etter, men samtidig ikke så «hårete» eller svevende at den bare blir stående som en eneste stor klisje.

Visjonen sier gjerne noe om verdiene som en bedrift eller organisasjon har helt overordnet, og er gjerne utdypet og forklart i en egen beskrivelse av visjonen.

Eksempel på visjoner

Det finnes mange gode eksempel på gode (og skikkelig dårlige) visjoner.

Tine har for eksempel «Sammen skaper vi et levende Norge». Smak på disse seks ordene. Disse sier veldig mye om verdiene til Tine, og ikke minst hva de står for – at de ønsker å jobbe mot noe som er langt større enn egne resultater for eget konsern.

Posten Norge har visjonen «Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre». Denne sier litt om samfunnsoppdraget til Posten, hvordan de vil løse dette, og den overordna meningen bak det å levere pakker og brev.

Visjonen til Nasjonalmuseet er «Gjør kunsten tilgjengelig». Dette er noe som museet beviselig greier å oppnå, samtidig som det alltid er rom for å gjøre kunsten enda mer tilgjengelig for enda flere. Dermed er det også motiverende (der er vi også inne på noen av fordelene med å ha en god visjon).

Hvordan lage en god visjon

En visjon kan fort bli for svevende. Den kan i enkelte tilfeller også være totalt uoppnåelig. I slike tilfeller ser den ofte bra ut på papiret, i alle fall for de som ikke vet hva en visjon er og hva den bør bidra til, og den høres kanskje rørende vakker ut.

Husk at visjonen skal være en overordnet rettesnor for hva du ønsker å oppnå og hva som er de reelle verdiene. Den skal være noe å strekke seg etter, men samtidig mulig å jobbe seg fram mot.

Det er også viktig at visjonen er forankret i hele organisasjonen, og at den brukes aktivt i det daglige arbeidet.

Lite gjennomarbeidede visjoner kan i verste fall føre til at organisasjonen får både uheldig oppmerksomhet, dårligere omdømme og svakere resultater. Derfor er det gjerne smart å sparre med fagfolk når visjoner skal utarbeides.

Kvinne som står i fjellet for å illustrere visjon
En visjon sier noe overordnet om drømmedestinasjonen din. Dit du ønsker å ta organisasjonen din – uten at den blir for svevende.