Hvor stort bør markedsbudsjettet være?

Hvor stort bør et markedsbudsjett være? Fasiten er ikke lik for alle, men her får du i alle fall en pekepinn på hva som er vanlig for ulike typer bedrifter.

Hvor mye bør en bedrift bruke på markedsføring? Hvor stort bør et markedsbudsjett være, og hvordan skal du forsvare det du ber om når du skal få på plass budsjettet?

Dette er spørsmål som hverken har ett svar, eller samme svar for absolutt alle. Svaret er blant annet avhengig av hvilke mål virksomheten har satt seg i overordna strategier, konkurransesituasjonen, hvilke kanaler, planer og tiltak som skal brukes og iverksettes, og ikke minst hvilken type bedrift du er og hvilke målgrupper du skal nå.

Så stort bør markedsbudsjettet være

Det korte svaret på hvor stort markedsbudsjettet ditt bør være, som egentlig kun er en pekepinn på hva som kan være riktig for virksomheten du jobber i, er at du bør sette av cirka 10 % av forventet omsetning til markedsbudsjettet.

Et markedsbudsjett på 10 % av omsetningen er vel og merke bare et gjennomsnittstall. Mer om det litt seinere.

Tallet er hentet fra både egne uformelle undersøkelser som fagfolka i Haus har gjort i samtaler med ulike bedrifter, og fra rapporten Gartner CMO Spend and Strategy Survey 2022 (ekstern lenke) – en rapport som ofte blir brukt som benchmark.

Når en ser på undersøkelsene som er gjort i perioden 2018 – 2022, varierer snittet fra 11,2 % i 2018 til 9,5 % i 2022. Under pandemien var gjennomsnittet for markedsbudsjett 6,4 % av forventet omsetning, noe som ikke er overraskende med tanke på de usikre tidene denne perioden.

Markedsbudsjett fra 2 til 50 %

Med dette som bakteppe kan vi altså slå fast at 10 % kan gi en pekepinn på hvor stort markedsbudsjettet ditt bør være.

Dette er vel og merke gjennomsnittet. Budsjettbehovet vil variere fra bedrift til bedrift og bransje til bransje.

Enkelte, da snakker vi om store selskaper – gjerne tech, bruker mellom 20 – 50 % av inntektene til markedsføring.

Andre virksomheter bruker vesentlig mindre. Noen helt ned i 2 %.

Det finnes også eksempler på bedrifter som har et markedsbudsjett på omtrent 1 % av forventet omsetning, men da er det som regel kun snakk om grossister som ikke har kostnader bundet opp mot utvikling og markedsføring av egne produkter og tjenester.

Netthandel og forbrukervarer har større markedsbudsjett

Vi ser også at bedrifter som har en stor del av omsetningen fra nettsalg ofte har satt av mer enn 10 % av omsetningen til markedsbudsjettet sitt.

Generelt sett er det ofte også slik at bedrifter som selger forbrukervarer også har en del høyere budsjett enn andre, gjerne rundt 20 % av omsetningen.

Likeens har bedrifter som leverer tjenester et noe høyere markedsbudsjett enn gjennomsnittet på 10 %.

Kartlegg det reelle budsjettbehovet

Tallene du har fått nå, er basert på ulike spørreundersøkelser. Dette kan hjelpe deg med å få en pekepinn på hvor stort budsjett virksomheten du jobber i også bør ha, men det aller beste er å gå grundig til verks for å kartlegge det reelle budsjettbehovet.

En forutsetning for å kartlegge hvor stort budsjettet bør være:

  • at tydelige mål er på plass
  • at en overordnet strategi er på plass
  • at du har funksjonelle strategier, som for eksempel en markedsføringsstrategi
  • en markedsplan som legger føringer for budsjettbehovet ditt
illustrasjon av person som planlegger størrelse på markedsbudsjett
Det beste er å kartlegge det reelle behovet når du skal fastsette størrelsen på markedsbudsjettet.

Vi skal ikke gå helt ned i detaljnivå på hvordan du kartlegger budsjettbehovet ellers, men kan i alle fall komme med et eksempel på hvordan du kan gå fram med deler av prosessen.

Hvis du for eksempel ønsker å bruke nettstedet aktivt for å tiltrekke deg potensielle kunder, generere leads og hanke inn kunder, så kan du (gitt at du har satt opp gode parametre og vet omtrent hvor stor andel av de besøkende som blir til leads, og hvor stor andel av leadsene som blir til kunder) beregne hvor stor trafikk du trenger for å generere x antall leads som igjen blir til x antall nye kunder.

Dette kan du bruke som grunnlag for å iverksette tiltak for å nå de tiltakene du trenger (feks søkemotoroptimalisering), samt tiltak for å få flest mulig til å konvertere (konverteringsoptimalisering).

Markedsbudsjettet oppsummert

Ideelt sett bør du altså kartlegge det reelle budsjettbehovet så godt det lar seg gjøre, men for å gi deg en pekepinn er altså et markedsbudsjett på 10 % normen for mange, selv om størrelsen varier mellom 2 og 50 % av forventet omsetning.

Som alltid: jo bedre grunnarbeid du gjør, jo enklere blir det å få på plass et mest mulig «riktig» budsjett, og jo mer realistisk blir det at virksomheten når de målene som er definert.

Og bare for å nevne det også: hvis du nå sitter der og kjenner på den litt gnagende følelsen av at markedsbudsjettstørrelsen er noe som nærmest går i arv fra år til år, så er det slettes ikke uvanlig. Det er mange andre som har det som deg når de kjenner på at budsjettet ikke er forankra i det relle behovet, men nå har du kanskje nok kunnskap til å gjøre noe med det for å kunne løfte virksomheten?

Husk at det også kan være lurt å ha fagkompetanse å sparre med når viktige bedriftsmål skal nås.

Se hvordan du kan få hjelp av en sparringspartner i strategiarbeidet ditt


FÅ RAUSE RÅD OG SMARTE TIPS FRA FAGFOLK:

Har du lyst til å ta bedriften din fra ? til ??

Abonner på nyhetsbrevet vårt, og få rause råd om hvordan bedriften du jobber i kan nå målene sine