Trenger alle organisasjoner både visjon og strategi?

Trenger du egentlig en visjon og en strategi uansett hvor liten eller stor organisasjonen din er? Vår objektive mening er et rungende «jepp». Men hvorfor?

Det er flere gode grunner til at alle organisasjoner, små som store, bør ha både en visjon og overordnet strategi.

En visjon kan blant annet hjelpe deg med å hanke inn drømmekunden. Den kan også fungere som en del av jobben med å rekruttere nye ansatte.

En god strategi er blant annet viktig for at du skal unngå å famle i blinde når du jobber fram mot viktige mål.

Hvorfor visjon?

En visjon er aldri veldig konkret. Den beskriver stedet langt der fremme som du ønsker å nå – noe større som du ønsker å jobbe mot.

Les også: Hva er en visjon?

Det finnes mange eksempler på gode visjoner. Tine sin «Sammen skaper vi et levende Norge» er et eksempel fra Norge. Enda mer kjent er nok Disneys «Make people happy».

Men hvorfor bør du også ha en visjon når den er såpass generell og overordnet, i alle fall når vi ikke går i dybden og ser på meningen bak ordene?

Kort oppsummert handler det blant annet om dette:

  • Det kan være bra for rekruttering av bra folk
  • Det kan bli enklere å holde på bra folk
  • Det kan bli enklere å hanke inn drømmekunder

En visjon kan faktisk være enda viktigere enn en overordnet strategi. Om du skal ha bare et av to: sørg i alle fall for at du har en skikkelig god visjon på plass. Så lenge den er gjennomarbeidet og forankret i hele organisasjonen din, så kan du til en viss grad greie deg uten noen definert strategi.

Muligens en radikal påstand, men det kan faktisk funke. Forutsetningen er så fall at de ansatte i bedriften, og da spesielt alle ledere på alle nivå, er ekstremt «på» for å styre firmaet fortløpende fram mot visjonen – for eksempel på å ha kontinuerlig fokus på god endringsledelse.

En god grunn til å ha en visjon, er at det kan være bra for rekrutteringen i organisasjonen.

Det er de ansatte som skaper resultatene. Derfor er det viktig å ha et mangfold av ansatte, og at du har så bra folk som mulig på alle mulige måter.

Det er jo slik at det er en kamp om de beste hodene, og det er ikke lenger nok å lokke med god lønn og sikker jobb med spennende arbeidsoppgaver.

Mange av oss ønsker å jobbe i bedrifter som har verdier de kan identifisere seg med. Verdier de er enige i. Bedrifter som har et uttalt ønske, en visjon som sier noe om for eksempel hvordan selskapet tar samfunnsansvar eller miljøansvar. En visjon sier gjerne noe om dette, og kan derfor funke for å tiltrekke seg bra folk – noe som vil gjøre det lettere å oppnå gode resultater.

En annen god grunn til å ha en visjon, er at det kan bidra til at du greier å holde på de bra folka som jobber i organisasjonen.

En visjon skal være ambisiøs, men samtidig være noe å strekke seg etter uten at den er helt uoppnåelig. Dette kan virke motiverende på de ansatte, noe som gjør at de holder seg lenger i bedriften. Tenk bare på hvor motiverende det er å jobbe i et selskap som har visjonen «Make people happy».

En visjon kan også være bra for å hanke inn idealkunder. Den kan også bidra til at du støter fra deg kunder du ikke vil ha.

Hvordan henger dette sammen? Jo, kunder kjøper ikke nødvendigvis en vare eller en tjeneste bare fordi de ha det. Selvfølgelig må mange ha brød og melk, men mange velger faktisk melk ut fra verdiene til produsenten.

Slik er det for andre typer produkter og tjenester også. Det er mye god forskning som konkluderer med at mange velger leverandør ut fra verdier som de selv setter pris på, for eksempel miljø eller sosiale verdier som inkludering på alle nivå.

Hvorfor strategi?

Du kan ha så mange fine mål som du vil, men uten en strategi som overordna beskriver veien mot målet, er det mer eller mindre tilfeldig om du når målene dine.

Enkelte vil nok si at det ikke er noe poeng å ha en strategi når vi lever i en tid der endringer kommer i et rasende tempo. Det skal vi si mer om seinere, men poenget er at så lenge du jobber aktivt med strategien din – og den ikke er for låst på detaljnivå – så er den viktig å ha.

to personer som jobber med en strategi for en bedrift
En strategi er alltid dynamisk, og må jobbes med kontinuerlig om du skal lykkes med den.

Selvfølgelig finnes det mange eksempler på organisasjoner som kommer dit de vil uten å ha strategier på plass, men har du et kart/strategi som beskriver veien mot målet og hva du må navigere deg innom på veien dit, er det lettere å ta de riktige grepene underveis for å nå det.

Har du ingen god og dynamisk strategi, kan det som nevnt hende du når målene dine – i beste fall. Men det er også stor sannsynlighet for at du får de samme resultatene som du alltid har gjort – og det er vel ikke nødvendigvis det du vil?

Og bare for å understreke det: en strategi kan aldri være låst. Den er dynamisk, og må være det. For ting kan skje på veien fram mot målet. Spesielt i tider som dette, der små og store endringer skjer hele tiden, er det kul umulig å ha en fastlåst strategi som gjelder langt fram i tid. Skal du lykkes, må du jobbe fortløpende med den.

Hvordan får du det til å funke?

Skal du lykkes med visjonen og strategien, er viktig å gå grundig til verks og jobbe systematisk i ulike deler av organisasjonen.

Det er blant annet viktig å jobbe grundig med å kartlegge verdier og sikre at disse er godt forankret. Det er viktig å se godt både på seg selv (vi snakker om organisasjonen) og det som skjer rundt deg – både i nærområdet og verden for øvrig. Og ikke minst: det er viktig å se på viktige utviklingstrekk i samfunnet og nye og kommende rammebetingelser, for eksempel hvordan FN sine bærekraftmål påvirker bedriften din nå og i framtida.

Det kan også være smart å alliere seg med en sparringspartner når du skal jobbe med visjon og strategi.

Se hvordan fagfolka i Haus kan hjelpe deg som sparringspartner