Hvordan lykkes med en strategiplan?

Hvordan lykkes med en strategi for en virksomhet eller organisasjon? Dette er er den ideelle strategiprosessen som hjelper deg med å nå målene for strategien.

Rådgiver i Haus byrå som har strategisk rådgivning for to personer fra et firma

Skal du lykkes med å nå virksomhetsmålene dine, er det viktig å ha en reell strategiplan på plass.

Men hvordan går du fram for å utarbeide en god strategiplan som hjelper deg å nå målene?

Det handler mye om å ta ting i riktig rekkefølge ved å følge en etablert strategiprosess, og at jobber du systematisk underveis i prosessen. Gjør du det, har du den grunnleggende oppskriften på hvordan du lykkes med strategien.

Slik lykkes du med strategiplanen ved å følge strategiprosessen trinn for trinn:

  1. Start med strategiske analyser, både eksternanalyser og internanalyser
  2. Oppsummer de innledende analysene med en egen SWOT-analyse
  3. Utform strategien
  4. Gjennomfør strategien
Kompetanse og erfaring fra strategiarbeid er viktig for at du skal lykkes med virksomhetsstrategien.

Start med strategiske analyser

Det første som må på plass, er strategiske analyser. Her snakker vi om to overordnede analyser:

  • Eksternanalyse
  • Internanalyser

I eksternanalysene starter vi med en makroanalyse der vi, enkelt forklart, analyserer de store hendelsene som skjer rundt oss i verden.

Dette er ofte hendelser som er rammebetingelser for virksomheten vår, og som vi ikke har mulighet til å påvirke direkte, for eksempel klimaendringer, nye lover som blir vedtatt, og verdensomspennende økonomiske trender.

Et av de mest anerkjente verktøyene du kan bruke i en eksternanalyse, er PESTEL. Her går du systematisk til verks for å kartlegge hva det er som har størst påvirkning for virksomheten på kort og lang sikt.

Deretter tar du eksternanalysen et hakk videre og gjør en mikroanalyse. Her er det fremdeles snakk om det som skjer utenfor virksomheten, men som vi har en viss mulighet til å påvirke.

Dette kan være for eksempel bransjeendringer og forholdet til leverandører og konkurrenter.

Et godt verktøy du kan bruke i en mikroanalyse, er Porters fem konkurransekrefter.

Deretter går du videre med internanalyse.

I internanalysene ser vi på hva som skjer i virksomheten eller organisasjonen vår:

  • Vi gjør en verdikonfigurasjonsanalyse der vi ser på hvilke verdiskapende aktiviteter vi har, hvor gode vi er på de ulike aktivitetene, og hvilke av aktivitetene som er viktigst for kundene våre
  • Vi gjør en VRIO-analyse for å analysere ressursene vi har i virksomheten vår

I VRIO-analysen ser vi blant annet på hvor verdifulle ressursene er for kundene, i hvilken grad de er sjeldne, og om de er enkle eller vanskelige å kopiere. Og ikke minst: vi ser på i hvilken grad virksomheten vår er godt nok rigga for å utnytte ressursene.

Fortsett med en SWOT-analyse

Etter at du er ferdig med ekstern- og internanalysen, er det tid for å gå videre og gjøre en egen SWOT-analyse. Merk deg at en SWOT alltid skal gjøres etter at du er ferdig med både eksternanalysene og internanalysene.

Les også: Hva er en strategi?

I denne analysen skal du komme opp med en oppsummering av de viktigste styrkene, svakhetene, mulighetene og truslene fra de innledende analysene. Merk deg at det er de viktigste – ikke alle. Her må du med andre ord prioritere.

For å kvalitetssikre SWOT-analysen kan det være smart å gjøre en TOWS-analyse også.

Utforming av strategien – strategiplanen

Etter at du er ferdig med de strategiske analysene, er det tid for utforming av strategien. Det er nå det hele skal konkretiseres i en egen strategiplan.

Utformingen har gjerne med både misjonen og visjonen som du trolig har på plass fra før.

Utformingen av strategien sier gjerne noe om hva som er den generiske strategien til virksomheten, for eksempel om vi skal være billigst eller differensiere oss ved å ha for eksempel den beste kundeservicen i bransjen.

Deretter får vi på plass konkrete, strategiske mål, og setter opp en plan med konkrete tiltak som skal utføres for å gjennomføre strategien.

Gjennomføring av strategien

Til slutt kommer det som er det viktigste: gjennomføringen.

Her ser vi på hvordan vi skal gjennomføre de ulike tiltakene får å nå målene vi har satt oss. Vi måler for å se på om tiltakene som er utført fungerer eller ikke. Og vi justerer oss etter de resultatene vi ser når vi måler.

Kort oppsummert: jo mer strukturert du er i form av å følge strategiprosessen, jo større sannsynlighet er det for at du lykkes med strategien og strategiplanene dine.

Det er fristende å hoppe over enkelte trinn, og gå rett på for eksempel SWOT-analysen, men da vil du aldri ha et godt nok analyse- og beslutningsgrunnlag for å utarbeide en god strategi.

Det er også viktig å ha kunnskap om de ulike verktøyene du bruker i strategiprosessen, og ikke minst: det er viktig å ha erfaring.

Er du usikker på om virksomheten din har den kompetansen som trengs i strategiarbeidet?

Se hvordan du kan få hjelp av fagfolk i strategiske prosesser