Rein frå Jotunheimen

Når fire reinlag går sammen og et nytt konsept skal ta form, er det mye som skal på plass. Deriblant utvikling av logo, visuell profil og nettside.

Logoen til Rein frå Jotunheimen
Rein frå Jotunheimen. Reinsflokk som springer i snøen.
Fra Sørbøfjellet

Referanse fra 2023

Behov: Etablere en merkevare for større etterspørsel

Reinlaga Fram, Filefjell, Vågå og Lom har flere hundre år med kunnskap om hvordan man skal ta vare på reinarven og naturen for etterkommerene. De er bærere av kunnskap om hvordan næringen har vært – og fortsatt er drevet etter bærekraftige premisser i generasjoner bakover. Nå har disse reinlaga gått samen om Rein Frå Jotunheimen, for å føre den naturgitte arven videre, men med modernisert drift som tilfredsstiller dagens krav. Dette har også gitt Rein frå Jotunheimen utmerkelsen Beskyttet geografisk betegnelse.

Løsning:

Det er mange oppgaver å ta fatt på når man skal bygge en helhetlig profil for en ny merkevare. Ved å samles og gjennomføre en grundig workshop med reinlagene, bygget vi et grunnlag til å løse oppgavene en etter en.

Det var viktig å speile naturen og omgivelsene som både reinen og reingjeterene befinner seg i hele året. Med dette som inspirasjon, ble det utviklet en bred fargepalett til bruk i både logo, ikoner, trykksaker og profileringer.

Nettsiden ble utviklet til å se dus, delikat og innbydende ut. Den skal først og fremst innby til informasjon og kunnskap rundt rein og merkevaren Rein frå Jotunheimen.

Parallelt med utvikling av profil og nettside, jobbet vi med oppsett av profil til sosiale medier, både Facebook og Instagram. Her ble det også utarbeidet informasjon om bestepraksis for sosiale medier, samt et årshjul med tips til hva som bør postes når i løpet av året. Årshjulet er satt opp som en plakat i A3 format, og kan printes og henges på veggen.

Fargepaletten er inspirert av naturen og omgivelsene reinen og gjeterne befinner seg i, for Rein frå Jotunheimen.
Fargepaletten er inspirert av naturen og omgivelsene reinen og gjeterne befinner seg i.
Bilde som viser hvordan logoen til rein frå Jotunheimen ble til og hva den ble inspirert av.
Logoen har reinflokken selv bidratt med 🙂
Logoen til Rein frå Jotunheimen
Logo
Ikoner for rein-fra-jotunheimen
Egne ikoner til bruk på nettside og trykksaker.
Roll up for rein-fra-jotunheimen
Rollup til bruk på messer

Resultat: Gjennomarbeidet merkevare med sterk profil

Med en helhetlig profil som forvaltes godt av de fire reinlagene, blir de synlige på markedet med en sterk merkevare. De er rigget for fremtiden både markedsmessig, og i miljøsammenheng med et av det magreste kjøttet på markedet. Sjekk gjerne ut ut oppskriftene Rein fra Jotunheimen har delt på nettsiden.

Skinnfeller-rein-fra-jotunheimen

Vi i Haus takker de fire reinlagene for tilliten til å bygge opp den visuelle profilen og alt attåt! Vi gleder oss til å følge dere på reisen videre. Det har vært en sann glede, og vil har lært masse om rein, kjøtt og fjell.

For en god kunde! Dette fikk vi levere:

Vi har mange flott mennesker og flinke fagfolk i Haus, og disse hadde den største jobben med dette prosjektet: