Skjåk Helsestasjon

Hvordan kan en helsestasjon informere om viktige tema som seksualitet og rus til både ungdom og voksne – uten å bli oppfattet som hverken krampeaktig kul eller kjedelig og kommunegrå? Slik fikk Skjåk Helsestasjon hjelp med visuell identitet og innholdsstrategi for sosiale medier.

Instagramkampanje for Skjåk helsestasjon

Det er ikke lett å nå ut til helt ulike målgrupper med samme budskap. Bommer du på formidlingen, tråkker du fort i salaten og ender opp med å ikke nå ut i det hele tatt med det du ønsker å informere om.

Men det er rart hvor mye bra en kan få til når et kreativt byråteam med designer, konseptutvikler og digital rådgiver setter seg ned sammen med helsesykepleiere og miljøterapeuter for å lage en god plan.

Gjennom gode samtaler og målrettet jobbing med mål og målgrupper, kanalvalg og sidekonsept, har vi hjulpet Skjåk Helsestasjon med blant annet dette:

  • Logo og identitet i sosiale medier
  • Konseptvalg for Instagram
  • Rådgivning i kommunikasjon på Instagram
  • Innholdsstrategi for Instagram

Målet med det hele: få på plass en totalpakke som kunne gjøre helsestasjonen i stand til å nå ut til målgruppene sine på en god måte.

Bilde av ung Voksen-instagramkampanje for Skjåk Helsestasjon, laget av Haus byrå

Med bakgrunn i de vidt forskjellige målgruppene Skjåk Helsestasjon har, ble vi fort enige om at vi måtte etablere to ulike sidekonsept for helsestasjonen på Instagram:

  • En egen profil for Skjåk Helsestasjon, med foreldre som primær målgruppe
  • En egen profil for ungdom på vei inn i voksenlivet: Ung Vaksen

Det ble laget ulike profiler for begge to, men tanken bak var den samme:

Helsestasjonens følgere er ulike og unike, med et uendelig spenn av faser og følelser i livet – i utfordringer, i gleder og i hverdagen.

Til felles har vi alle et hjerte og en hjerne som arbeider på lag, men som også lever sine egne liv. Hjernen kverner i hodet, og hjertet bankar ofte litt utenfor kroppen. Men, alt henger sammen.⁣

Profilen skal gjenspeile et jordnært uttrykk, akkurat slik de som jobber på helsestasjonen ønsker å være, og akkurat slik alle er velkomne til helsestasjonen.

Streken i profilen er skjør, men sterk. Abstrakt, men konkret. Tydelig, men levende. Den skal være organisk i formen og vokse sammen med helsestasjonen og dialogen de har med målgruppene sine. Profilen skal vekke følelser og gi rom for tenking.⁣

Miljøterapeut og helsesykepleier Eli Skjåk Teigum er godt fornøyd med resultatet:

– Vi kom med et kaos av ideer, og Haus strukturerte det til der vi er i dag. Vi er svært tilfredse med resultatet, og er imponert over måten Haus hjelper oss på. Dette gjelder hele teamet, fra digital rådgivar til designere.

Instagramkampanje for Skjåk helsestasjon