Interaktiv klima- og energiplan

Kommunene Folldal, Alvdal, Rendalen, Tynset, Tolga og Os har skapt en klima- og energiplan for 2023-2030 med en tydelig visjon. Vi har løftet denne planen ved å utvikle en interaktiv, digital handlingsplan med brukervennlig design og optimal tilgjengelighet. Vårt mål var å lage en dynamisk handlingsplan som gir leserne muligheten til å utforske informasjonen på en mer involverende og engasjerende måte.

Forsiden til klima- og energiplan for fjellregionen, laget av Haus
Bilde av interaktiv og digital klima- og energiplan for fjellregionen, laget av Haus

Referanse fra 2023

Behov: Enkel oppfølging av klimaplanen

Kommunene i fjellregionen, Folldal, Alvdal, Rendalen, Tynset, Tolga og Os, har laget en klima- og energiplan for 2023-2030 med visjonen «Bærekraftige fjellkommuner i en grønn region». Dette arbeidet er særskilt viktig, og planen måtte være enkel å jobbe videre med og følge opp for årene som kommer.

Mål for oppgave:

Lage en lettlest og oversiktlig klima- og energiplan for alle som skal følge opp de ulike tiltakene i kommunene. Kortversjonen av planen, kalt Handlingsplanen, skulle gjøres tilgjengelig digitalt med klikkbare lenker, samt at dokumentet skulle være egnet for utskrift på egen printer.

Løsningen: Interaktiv og digital handlingsplan

Word-mal: Hele klima- og energiplanen

Det ble utarbeidet en word-mal for hele hovedplanen, hvor hovedplanen er kunnskapsgrunnlaget for alt arbeidet som har blitt gjort, og skal gjøres.

Digital rapport: Kortversjon

Design, brukervennlighet og tilgjengelighet er avgjørende for å effektivt formidle mål, strategier og tiltak. Det var derfor viktig å lage en velutformet og lettlest handlingsplan som øker forståelsen og bevisstheten rundt klima- og energiinitiativene, som igjen er med på å styrke kommunikasjonen og bygge tillit.

Sitat og visjon for fjellregionen i klima- og energiplan for fjellregionen, laget av Haus
«Bærekrafige fjellkommuner i en grønn region» bak energi- og klimaplanen. Se siden animert her.

Klima- og energiplanen har et grafisk uttrykk, basert på flere illustrasjoner, dekorelementer, og det er gitt mye plass til overskrifter og tekst. Handlingsplanen ble laget for hver enkelt kommune; med samme mal og oppsett, men noe ulikt innhold. Se gjerne den digitale energi- og klimaplanen for Alvdal Kommune.

En interaktiv og digital handlingsplan gir dessuten mange fordeler. Med ulike interaktive elementer, som animasjon, egen meny for navigering og andre klikkbare elementer, bidrar det til å øke engasjementet blant lesere. Dette gjør handlingsplanen mer dynamisk, og gir leserne muligheten til å utforske informasjonen på en mer involverende og engasjerende måte.

Illustrasjonsstil til klima- og energiplan for fjellregionen, laget av Haus
Vi designet flere illustrasjoner som kan brukes av alle kommunene i årene som kommer.

Resultat:

Den digitale handlingsplanen er tilgjengelig på alle enheter, som gjør at brukerne kan få tilgang til informasjonen når som helst og hvor som helst. Ettersom den ikke skal trykkes, unngår man trykkostnadene, og kan bruke mer ressurser på oppsett og design. Denne tilnærmingen reduserer også det økologiske fotavtrykket, i tråd med målene for en bærekraftig klima- og energiplan.

«Når en kommunedelplan er vedtatt, er det viktig at den blir lett å følge opp. Haus foreslo å lage en interaktiv versjon av handlingsprogrammet til kommunenes klima- og energiplan, og det ble en god løsning. Nå kan vi dele informasjonen via en lenke, og dokumentet ble oversiktlig, enkelt å navigere i og med fine illustrasjoner fra Ingrid. Takk til Haus for godt samarbeid, med gode ideer og god gjennomføring»

Hanne Maageng Olsen, Prosjektleder klima og energi

Samlet sett gir en interaktiv og digital tilnærming en mer engasjerende, tilgjengelig og miljøbevisst rapportering, som oppfyller dagens behov for effektiv og bærekraftig informasjonsformidling.

Vi ønsker å takke fjellregionen, med Hanne i spissen som prosjektleder, for tilliten med å lage klima- og energiplan for Tynset, Alvdal, Tolga, Rendalen, Os og Folldal kommune.

Ulike oppslag fra klima- og energiplan for fjellregionen, laget av Haus
Visning av ulike oppslag fra klima- og energiplanen. Se gjerne Folldal sin her.

For en kunde! Dette fikk vi levere:

Vi har mange flott mennesker og flinke fagfolk i Haus, og disse hadde den største jobben med dette prosjektet:

Bilde av Ingrid Eggset, AD/Grafisk designer i Haus Byrå

Ingrid Eggset

AD/Grafisk designer og UX-designer

911 75 424
ingrid@hausbyra.no

Bilde av Hege Cecilie Abelson, digital markedsfører i Haus Byrå

Hege C. Abelson

Digital markedsfører, UX-designer, prosjektleder og partner

419 34 859
hege@hausbyra.no