Analyse

Få hjelp til å utarbeide gode analyser som hjelper deg med å få et bedre beslutningsgrunnlag når du skal utarbeide strategier, planer og tiltak.

Haus har mange års erfaring med ulike analyser for små og mellomstore virksomheter og organisasjoner.

Dette er noe av det vi kan hjelpe deg med

  • Brukeranalyse og nettstedsanalyse
  • Innholdsanalyse
  • VRIO-, SWOT- og TOWS-analyser i forbindelse med strategiarbeid
  • Interessent- og vesentlighetsanalyser i forbindelse med bærekraftarbeid
  • Grunnleggende konkurrentanalyse

Du velger selv om fagfolka hos Haus skal hjelpe deg med hele analysen, eller om du kun ønsker å ha noen å sparre med som kan bidra med friske øyne og et klart hode. I begge tilfeller jobber vi tett sammen med deg.

Hvorfor velge Haus?

  • Du får hjelp av solide fagfolk som er skolert på blant annet strategi, bedriftsledelse og bærekraft
  • Du får hjelp av en ærlig sparringspartner. Det betyr at funn som vi gjør i analyseprosessen kan gjøre vondt å høre, men vi gjør alt med ett mål: å hjelpe deg å levere bedre
  • Vi gjør mest mulig sammen med deg, slik at du har eierskap til prosessen

Lurer du på om Haus kan være en god sparringspartner i analysearbeidet ditt? Ta kontakt med oss her, eller fyll ut skjemaet.