Strategi

Få hjelp til å utarbeide gode strategier som hjelper virksomheten din med å nå viktige mål – selv når omgivelsene er mer usikre enn noen gang.

Haus har 21 års erfaring med å skape verdi for små og mellomstore bedrifter.

Dette er noe av det vi kan gjøre sammen med deg

  • Strategiske analyser (intern- og eksternanalyser)
  • SWOT- og TOWS-analyser i forbindelse med strategiarbeid
  • Utforming av strategier
  • Utarbeiding av planer og tiltak til strategier
  • Oppfølging av gjennomføring og måling av effekt
  • Justering av forretningsmodellen (ofte som en konsekvens av strategiprosesser)

Vi lager ikke strategien for deg, men bidrar aktivt i prosessen med erfaring og formalkompetanse på strategiarbeid.

Hvorfor velge Haus som sparringspartner i strategiarbeid?

  • Du får hjelp av solide fagfolk som er skolert på blant annet strategi, forretningsutvikling, ledelse og innovasjon
  • Du får hjelp av et bredt faglig team som utfyller hverandre
  • Vi gjør alt sammen med deg, slik at du har eierskap til prosessen

Med Haus på laget får du en sparringspartner som har en praktisk tilnærming til strategiprosessen. Nysgjerrig på om Haus er en god match for deg og strategien til virksomheten du jobber i? Ta kontakt med oss her, eller fyll ut skjemaet.